GeoCompressor uzycie technologii ECW

GeoCompressor pozwala na kompresję dużych zbiorów danych rastrowych do plików o znacznie mniejszej objętości, w bezstratny wizualnie sposób.

Wykorzystując nawet standardowe komputery klasy PC GeoCompressor pozwala osiągnąć prędkość przetwarzania danych powyżej 180MB/s. Dzięki takiej wydajności produkt ten jest najpotężniejszym, dostępnym na rynku, narzędziem do tworzenia terrapikselowych mozaik i kompresji tysięcy pojedynczych obrazów.